The Blues of F.C. Bruges stoppen met sfeeracties

Blauw-Zwart sfeercollectief beëindigt met onmiddellijke ingang alle activiteiten

Brugge, 10/05/2022: The Blues of F.C. Bruges stoppen met onmiddellijke ingang alle acties met
betrekking tot het bevorderen van de sfeer bij matchen van Club Brugge. Het sfeercollectief, dat
opgericht werd op 10 mei 2018, zal niet langer tifo’s organiseren op Jan Breydel.

Een van de redenen om de werking van de VZW stop te zetten, zijn enkele veranderingen in het
professionele en privé leven van de bestuurders van de VZW, zegt voorzitter Birger Vandendriessche:
“Tijdens de corona-periode heeft quasi iedereen van het bestuur met een belangrijke verandering te
maken gekregen op zijn of haar werk. Dat maakt het bijzonder moeilijk om de agenda’s van iedereen
op elkaar af te stemmen.”.

Waarom dan geen gas terugnemen en enkele tifo’s en fanzines minder per seizoen organiseren?
“Omdat de beste fans van België ook de beste sfeergroep verdienen. Mensen zien vaak bij een tifo of
een fanzine alleen maar het eindresultaat, maar de meeste zaken die The Blues organiseerden, vragen
de nodige voorbereiding. Bestuurder zijn van een goeie sfeergroep is een dagelijkse bezigheid. Als we
maar half werk zouden leveren om het onszelf iets makkelijker te maken, dan zouden we de Clubfans
te kort doen.”.

De VZW beschikt momenteel nog over een spaarpot, maar ook daar zijn de knopen al over
doorgehakt. Volgens de statuten van de VZW zijn de bestuurders verplicht om het geld bij ontbinding
aan een gelijkaardig doel te schenken. “Uit juridische navraag blijkt dat de Foundation van Club
daarvoor in aanmerking komt. De Club Brugge Foundation is een voorbeeld in België met hun
verschillende sociale projecten. We zijn dan ook verheugd om hen met een mooie som geld te
ondersteunen en ik ben er vrij zeker van dat onze leden dit alternatief best kunnen appreciëren.
Binnenkort nemen we met de Foundation contact op over de verdere afhandeling daarvan.”.

Waarom het geld niet naar andere sfeergroepen gaat, wordt ook toegelicht. “In maart 2019 net voor
het uitbreken van de corona-crisis hebben we op een algemeen sfeeroverleg met de andere
sfeergroepen, de Supportersfederatie en enkele invloedrijke supporters een mondelinge belofte 
gekregen van CBO Bob Madou dat Club Brugge elke sfeeractie financieel volledig zou ondersteunen.
Ook na ons zal er dus nog wel verder gewerkt worden aan sfeerinitiatieven, zoals het voorbije seizoen al
duidelijk gebleken is. We wensen de North Fanatics alvast proficiat met het getoonde initiatief en veel
succes in de toekomst.”.

“We hebben in moeilijke omstandigheden goeie dingen laten zien. In de voetsporen van Blue Army
treden als organisatie was geen cadeau, maar dat wisten we op voorhand. Ik denk dat we de lat
hoog gelegd hebben op het vlak van kwaliteit voor onze tifo’s. Het orgelpunt daarvan was de tifo voor
de 75e verjaardag van Raoul Lambert. Ook op onze fanzines hebben we steeds heel wat positieve
feedback gekregen van fans en het ondersteunen van de eerste Club Brugge podcast ‘De Klokke’ is
een positief gegeven.”, aldus voorzitter Birger Vandendriessche.

Tot slot willen The Blues ook nog enkele mensen bedanken: “Uiteraard hadden we nooit iets kunnen
verwezenlijken zonder de inzet van al die Clubfans die op vrije weekends een handje zijn komen
toesteken bij het leggen van de tifo’s en de fanatieke Clubzotten die mee hielpen aan het fanzine. Net
zoals de 600 Clubfans die jaarlijks onze activiteiten gesteund hebben door geld te doneren via
lidmaatschap en crowdfunding. Verder ook nog een persoonlijke bedanking aan Geert De Cang (exvoorzitter Blue Army) om de afgelopen jaren als klankbord te dienen. Ook Jochen Van Coillie van
Mediatopper verdient een persoonlijke bedanking als leverancier van de tifobladen en de
professionele samenwerking.”.